Национална стратегия за широколентов достъп бе приета след три години усилена работа

03 Ноември 2010
Национална стратегия за широколентов достъп бе приета след три години усилена работа

След дълго отлагане Министерският съвет прие Национална стратегия за широколентов достъп. Стратегията е основен документ за по-нататъшно развитие на инвестиционни бизнес проекти в малките и селските общини.

По време на процеса на подготовка на първите пилотни проекти ще бъдат подбрани общини с най-висок бизнес и демографски потенциал, в които обаче липсват достъпни електронни услуги.

Част от стратегическото въвеждане на услуги ще бъде финансирано от Оперативна програма "Регионално развитие", управлявана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Виж всички проекти