Учредително събрание на Клъстер "Микоелектроника и индустриални електронни системи"

03 Ноември 2010
Учредително събрание на Клъстер Микоелектроника и индустриални електронни системи

Уставът на Клъстер "Микоелектроника и индустриални електронни системи" бе единодушно приет на общо събрание, което се проведе на 16.12.2009 г. в залата на City University, Бизнес Парк София.

Основните цели на организацията са:

  1. Мобилизиране на ресурси за подпомагане развитието на бизнеса и на иновациите в сектора "Микоелектроника и индустриални електронни системи";
  2. Подпомагане обучението и професионалната квалификация на кадри със сходен профил чрез създаване на образователни центрове и разработване на програми за обучение в сектора "Микоелектроника и индустриални електронни системи";
  3. Създаване на платформа за обмен на информация, координиране на общностни проекти, спомагащи за развитието на сектора "Микроелектроника и вградени компютърни системи" и подобряване на неговата конкурентоспособност;
  4. Създаване на позитивен обществен интерес и нагласа към дейността на сектора "Микоелектроника и индустриални електронни системи" и към работата на фирмите-членки на КМИЕС.

Г-жа Анелия Пергот бе единодушно избрана за председател на новия клъстер.

Виж всички проекти