ИКТ Вторници

03 Ноември 2010
ИКТ Вторници

Информацията, обемът от знания и професионалните взаимоотношения са от голямо значение за постигането на успех в бизнеса. Ръководени от амбицията да създадат една успешна платформа за обмен на идеи, ИКТ Клъстер организира серия от редовно провеждани прояви за общността от фирми, работещи в сферата на ИКТ от началото на 2007 г. под наслов "ИКТ Вторници". За периода от февруари до октомври 2007 г. бяха проведени седем срещи, посветени на важни за ИКТ сектора теми.

Обсъждани теми:

  • Българската ИКТ промишленост в рамките на Европейския съюз
  • ИКТ- основа за ефективен мениджмънт
  • Защо България изостава в навлизането на информационните и комуникационни технологии?
  • Ще успее ли България да запази позицията си на водеща аутсорсинг дестинация? /Наличието на кадрови потенциал – основно предимство на ИКТ сектора/
  • Обществени поръчки в ИКТ сектора: законодателна рамка, практики, предизвикателства, конкурентоспособност
  • Предприемаческа култура в България: образование, бизнес и как връзката между тях създава предприемачи
  • Нанотехнологии – възможност за Българския бизнес в икономиката на глобално знание

След всяка проведена дискусия участниците имаха възможност да установяват нови бизнес контакти в неформална атмосфера

Виж всички проекти