Еразмус за млади предприемачи

10 Февруари 2016
Еразмус за млади предприемачи

Еразмус за Млади Предприемачи

 

Фондация ИКТ Клъстер изпълнява проект Ventures8 по програма „Еразмус за млади предприемачи”, референтен номер COSME-04-2015-692734. Проектът стартира на 1 март 2016 г. и е с продъжителност 2 години.

 

Еразмус за млади предприемачи” предоставя възможност на неопитни предприемачи, наскоро стартирали своя бизнес да получат добри практически съвети и опит като погостуват за период от 1 до 6 месеца на успели мениджъри на компании от друга от участващите в програмата държави. Начинаещите предприемачи получават финансова подкрепа за осъществяване на обмена на опит.

 

37 участващи държави:

Ø   28 държави членки на Европейския съюз

Ø   Македония, Исландия, Турция, Сърбия и Израел и др.

 

Кой може да участва?

Ø  Желаещи или начинаещи предприемачи

Ø  Опитни предприемачи (предприемачи – домакини)

 

Можете да участвате в програмата като начинаещ предприемач, ако:

Ø  Твърдо планирате да започнете собствен бизнес, въз основа на жизнеспособен бизнес план;

Ø  Вече сте започнали собствен бизнес през последните три години.

Ø  Да имате постоянно местожителство в една от участващите по програмата държави;

Ø  Да разполагате с конкретен проект или бизнес идея, разработени в бизнес плана;

Ø  Да бъдете мотивирани и ангажирани за осъществяване на сътрудничество по време на престоя си с опитен предприемач в друга участваща по програмата държава;

Ø  Да бъдете готови да допринесете за развитието на бизнеса на предприемача-домакин и да предоставите собствените си умения и знания;

 

Можете да участвате в програмата като предприемач - домакин ако:

Ø  Вие сте постоянно пребиваващ в една от участващите по програмата държави;

Ø  Вие сте собственик/ управител на малко или средно предприятие, ИЛИ сте лице, което участва пряко в предприемаческа дейност на ниво малки и средни предприятия;

Ø  Вие управлявате фирма в продължение на повече от 3 години;

Ø  Вие сте готови да споделите своите знания и опит с нов предприемач и да му бъдете наставник в този процес.

 

Ползи за начинаещите предприемачи:

 Активното участие в програмата „Еразмус за млади предприемачи” предлага на начинаещите предприемачи достъп до широк спектър от ползи, които ще спомогнат за успешното развитие или стартиране на нов бизнес:

Ø  От 1 до 6 месеца престой с опитен предприемач в друга участваща по програмата държава, като през този период се получава информация от първа ръка за стартиране на бизнес в различни области като: маркетинг и продажби, финансово счетоводство, отношения с клиентите, финансиране на малко и средно предприятие и т.н. Освен това ще имате възможност да усъвършенствате своя бизнес план;

Ø  Изграждане на самочувствие и умения: специфични за отделните сектори знания или ноу-хау, технически и управленски умения;

Ø  Възможности за сътрудничество с други предприемачи и развитие на трансгранично бизнес сътрудничество;

Ø  Създаване на мрежа от контакти и изграждане на стабилни взаимоотношения, които могат да бъдат полезни при взаимно консултиране, бизнес препоръки, както и за намиране на бизнес партньори в чужбина;

Ø  Задълбочен поглед към различни културни и организационни нагласи и начин на функциониране на бизнеса в друга държава от Европейския съюз (ЕС);

Ø  Задълбочен поглед към бизнес средата в друга участваща по програмата държава;

Ø  Подобряване на езиковите умения;

 

Ползи за предприемачи-домакини:
Като предприемач-домакин, участващ в програмата, ще имате полза от обменната практика поради предоставените възможности за:

Ø  Работа с енергичен и мотивиран нов предприемач, който може да допринесе за развитието на вашия бизнес с иновативни мнения, нови умения и знания;

Ø  Извличане на ползи от "свежия поглед" към вашия бизнес, както и от специализираните знания, които новият предприемач може да притежава, а вие нямате;

Ø  Изпълняване на ролята на обучител или наставник;

Ø  Опознаване на чужди пазари, разширяване на възможностите за развитие на бизнеса и участие в трансгранични дейности;

Ø  Общуване с предприемачи от други участващи по програмата държави и разширяване на възможностите за сътрудничество с тях;

Ø  Изграждане на мрежа от контакти и стабилни взаимоотношения, които могат да бъдат полезни за целите на взаимно консултиране, бизнес препоръки, както и за намиране на бизнес партньори в чужбина;

Ø  Подобряване на езиковите умения;

Ø  Повечето предприемачи-домакини толкова много харесват придобития опит, че решават да бъдат домакини и на други нови предприемачи!

 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ САМО С 6 СТЪПКИ

Ø  Пригответе вашето CV и мотивационно писмо

Ø  Подгответе вашия бизнес план /до 10 страници/ ( не е необходимо за кандидати за предприемачи домакини)

Ø  Кандидатствайте на www.erasmus-entrepreneurs.eu  

Ø  Изберете ИКТ Клъстер за посредническа организация

Ø  Свържете се с предприемач от чужбина и уговорете детайлите за обмен (дати, цели)

Ø  Започнете вашата обмяна на опит

 

За повече информация и съдействие, моля свържете се с екипа на ИКТ Клъстер.

 

Успешни истории на български млади предприемачи:

Тодор Балабанов – бизнес лято в Естония

Георги Николаев – един месец в Люксембург

Светлана Горанова – шест месеца в Италия   [видео]

Анелия Танева - три месеца в Белгия

Любомира Алексиева - успешна история   [видео]

Богдан Христов - успешна история

Полина Иванова - успешна история

Тодор Райков - успешна история

Каролина Сковронска - успешна история   [видео]

Йордан Пашов - успешна история   [видео]

Георги Георгиев - успешна история   [видео]

Иво Василев - успешна история

Людмил Иванов - успешна история

Creanga Claudiu - успешна история 

Христина Димитрова - успешна история

Красимир Юриев - успешна история

Кристиян Радев - успешна история

Татяна Недева - успешна история

Александър Зейнов - успешна история

Джовани Йанела - успешна история

Рая Ботева - успешна история

Виж всички проекти