Еразмус за млади предприемачи - Cycle 9 (YEIM Project)

01 Февруари 2017 - 31 Януари 2019

Еразмус за Млади Предприемачи

 

Фондация ИКТ Клъстер изпълнява проект YEIM по програма „Еразмус за млади предприемачи”, референтен номер. Проектът стартира на 1 февруари 2017 г. и е с продъжителност 24 месеца. Консорциумът по проекта YEIM се състои от 10 посреднически организации University of Munster (Германия), ICT Cluster (България), Chamber of Commerce of Paris (Франция), Project Ahead SC (Италия),Фондация, Project Ahead SC (Италия), Informo (Хърватия), Bohemia EU Planners (Чехия), Vamos Scotland (Великобритания), Logos (Италия) и Chamber of Commerce of Badajoz (Испания)

Еразмус за млади предприемачи” предоставя възможност на неопитни предприемачи, наскоро стартирали своя бизнес да получат добри практически съвети и опит като погостуват за период от 1 до 6 месеца на успели мениджъри на компании от друга от участващите в програмата държави. Начинаещите предприемачи получават финансова подкрепа за осъществяване на обмена на опит.

 

37 участващи държави:

Ø   28 държави членки на Европейския съюз

Ø   Македония, Исландия, Турция, Сърбия и Израел и др.

 

Кой може да участва?

Ø  Желаещи или начинаещи предприемачи

Ø  Опитни предприемачи (предприемачи – домакини)

 

Можете да участвате в програмата като начинаещ предприемач, ако:

Ø  Твърдо планирате да започнете собствен бизнес, въз основа на жизнеспособен бизнес план;

Ø  Вече сте започнали собствен бизнес през последните три години.

Ø  Да имате постоянно местожителство в една от участващите по програмата държави;

Ø  Да разполагате с конкретен проект или бизнес идея, разработени в бизнес плана;

Ø  Да бъдете мотивирани и ангажирани за осъществяване на сътрудничество по време на престоя си с опитен предприемач в друга участваща по програмата държава;

Ø  Да бъдете готови да допринесете за развитието на бизнеса на предприемача-домакин и да предоставите собствените си умения и знания;

 

Можете да участвате в програмата като предприемач - домакин ако:

Ø  Вие сте постоянно пребиваващ в една от участващите по програмата държави;

Ø  Вие сте собственик/ управител на малко или средно предприятие, ИЛИ сте лице, което участва пряко в предприемаческа дейност на ниво малки и средни предприятия;

Ø  Вие управлявате фирма в продължение на повече от 3 години;

Ø  Вие сте готови да споделите своите знания и опит с нов предприемач и да му бъдете наставник в този процес.

 

Ползи за начинаещите предприемачи:

 Активното участие в програмата „Еразмус за млади предприемачи” предлага на начинаещите предприемачи достъп до широк спектър от ползи, които ще спомогнат за успешното развитие или стартиране на нов бизнес:

Ø  От 1 до 6 месеца престой с опитен предприемач в друга участваща по програмата държава, като през този период се получава информация от първа ръка за стартиране на бизнес в различни области като: маркетинг и продажби, финансово счетоводство, отношения с клиентите, финансиране на малко и средно предприятие и т.н. Освен това ще имате възможност да усъвършенствате своя бизнес план;

Ø  Изграждане на самочувствие и умения: специфични за отделните сектори знания или ноу-хау, технически и управленски умения;

Ø  Възможности за сътрудничество с други предприемачи и развитие на трансгранично бизнес сътрудничество;

Ø  Създаване на мрежа от контакти и изграждане на стабилни взаимоотношения, които могат да бъдат полезни при взаимно консултиране, бизнес препоръки, както и за намиране на бизнес партньори в чужбина;

Ø  Задълбочен поглед към различни културни и организационни нагласи и начин на функциониране на бизнеса в друга държава от Европейския съюз (ЕС);

Ø  Задълбочен поглед към бизнес средата в друга участваща по програмата държава;

Ø  Подобряване на езиковите умения;

 

Ползи за предприемачи-домакини:
Като предприемач-домакин, участващ в програмата, ще имате полза от обменната практика поради предоставените възможности за:

Ø  Работа с енергичен и мотивиран нов предприемач, който може да допринесе за развитието на вашия бизнес с иновативни мнения, нови умения и знания;

Ø  Извличане на ползи от "свежия поглед" към вашия бизнес, както и от специализираните знания, които новият предприемач може да притежава, а вие нямате;

Ø  Изпълняване на ролята на обучител или наставник;

Ø  Опознаване на чужди пазари, разширяване на възможностите за развитие на бизнеса и участие в трансгранични дейности;

Ø  Общуване с предприемачи от други участващи по програмата държави и разширяване на възможностите за сътрудничество с тях;

Ø  Изграждане на мрежа от контакти и стабилни взаимоотношения, които могат да бъдат полезни за целите на взаимно консултиране, бизнес препоръки, както и за намиране на бизнес партньори в чужбина;

Ø  Подобряване на езиковите умения;

Ø  Повечето предприемачи-домакини толкова много харесват придобития опит, че решават да бъдат домакини и на други нови предприемачи!

 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ САМО С 6 СТЪПКИ

Ø  Пригответе вашето CV и мотивационно писмо

Ø  Подгответе вашия бизнес план /до 10 страници/ ( не е необходимо за кандидати за предприемачи домакини)

Ø  Кандидатствайте на www.erasmus-entrepreneurs.eu  

Ø  Изберете ИКТ Клъстер за посредническа организация

Ø  Свържете се с предприемач от чужбина и уговорете детайлите за обмен (дати, цели)

Ø  Започнете вашата обмяна на опит

 

За повече информация и съдействие, моля свържете се с екипа на ИКТ Клъстер.

 

Успешни истории на български млади предприемачи:

Тодор Балабанов – бизнес лято в Естония

Георги Николаев – един месец в Люксембург

Светлана Горанова – шест месеца в Италия   [видео]

Анелия Танева - три месеца в Белгия

Любомира Алексиева - успешна история   [видео]

Богдан Христов - успешна история

Полина Иванова - успешна история

Тодор Райков - успешна история

Каролина Сковронска - успешна история   [видео]

Йордан Пашов - успешна история   [видео]

Георги Георгиев - успешна история   [видео]

Иво Василев - успешна история

Людмил Иванов - успешна история

Creanga Claudiu - успешна история 

Христина Димитрова - успешна история

Красимир Юриев - успешна история

Кристиян Радев - успешна история

Татяна Недева - успешна история

Александър Зейнов - успешна история

Джовани Йанела - успешна история

Рая Ботева - успешна история

Виж всички проекти