Резултати от проведената кръгла маса „НАЦИОНАЛНАТА ЕКОСИСТЕМА ЗА ПОДКРЕПА НА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

24 Април 2012
Резултати от проведената кръгла маса „НАЦИОНАЛНАТА ЕКОСИСТЕМА ЗА ПОДКРЕПА НА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

В резултат на проведената конференция и кръгла маса „НАЦИОНАЛНАТА ЕКОСИСТЕМА ЗА ПОДКРЕПА НА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”, 22 февруари 2012 г. неправителствените организации (НПО): ИКТ Клъстер, БАСКОМ, БАИТ, БУА и АСТЕЛ изпратиха писма до Министър-предceдателя г-н Бойко Борисов, Президента на РБ г-н Росен Плевнелиев, Министъра на образованието, младежта и науката г-н Сергей Игнатов, Министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова, Министъра на труда и социалната политика    г-н Тотю Младенов и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Целта на тази инициатива бе да се постави фокус върху значимостта на въпроса за иновациите и конкурентоспособността, както и да се насърчи диалога между държавните институции, бизнеса и академията, като по този начин се създадат работещи услoвия за развитие на иновациите в България.

В следствие на това на 22 март 2012 г. се състоя среща в Президентството между председателите на неправителствените организации в ИКТ брaнша и съветника на Президента г-н Евгени Ангелов.

Виж всички проекти