ИKТ сектора дефинира изискванията си към образователната система

25 Октомври 2012
ИKТ сектора дефинира изискванията си към образователната система

ИКТ секторът в България е обединен от поредната си инициатива – общата работна група по образованието на ИТ асоциациите. Технологичният сектор ще заяви много ясно и подробно изискванията си към образователната система на пресконференция през октомври 2012 година и ще очаква хората, които са отговорни за развитието й, да планират стратегическата й промяна.

През септември 2011 г. по инициатива на Българска асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ бе създадена работна група с представители на нейни компании - членове, която да определи изискванията на софтуерната индустрия към образователната система. Тъй като значението на образованието в България, както и успешната реализация на младите, амбициозни хора – кадри на висшите учебни заведения са теми, които са приоритетни за всяка организация в ИКТ сектора, от края на февруари 2012 г. БАСКОМ група прерасна в работна група на ИКТ индустрията по образованието, като в нея се включиха представители на Българска Асоциация по информационни технологии (БАИТ), Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ), Българска Уеб Асоциация (БУА) и ИКТ Клъстер.

Основната цел на общата работна група е да определи изискванията към образователната система – количествени и качествени, защото дефицитът на ИКТ кадри спъва развитието целия бранш, който е индустрията с най-висока добавена стойност в България. Работната група ще посочи нови изисквания към българската образователна система, като по този начин подготовката на необходимите кадри в индустрията ще започва още в училищното образование, защото именно там се полагат основите на ключови умения, които са база за цялостно развитие на един човек -  не само в училищната и университетска среда, но в живота като цяло.

Виж всички проекти