ИКТ Клъстер изпрати на едномесечна обмяна на опит първия млад предприемач в рамките на проект 3E II на четвърта фаза на програмата Еразмус за млади предприемачи , финансирана от Европейската Комисия

24 Август 2012
ИКТ Клъстер изпрати на едномесечна обмяна на опит първия млад предприемач в рамките на проект 3E II на четвърта фаза на програмата Еразмус за млади предприемачи , финансирана от Европейската Комисия

Г-ца Зорница Томова наскоро е стартирала собствен бизнес, компанията  42 Идеи  (www.42-ideas.com ), предлагаща консултантски услуги в областта на систематичните иновации.

Зорница е в процес на обмяна на опит в Клеведън, Великобритания с успелия мениджър г-н Дарел Манн, компанията  Ideal Final Results Consultants Ltd/Systematic Innovation - www.systematic-innovation.com .

Виж всички проекти