Г-н Тодор Райков завърши успешно, обмяната си на опит във Финландия в рамките на програмата "Еразмус за млади предприемачи"

29 Февруари 2012

Младият предприемач  Тодор Райков, основател на Рей Консултинг ЕООД, приключи успешно обмяната си на опит във Финландия в рамките на програмата "Еразмус за млади предприемачи".

Той прекара малко повече от един месец във Финландия в компанията " MHG Systems Oy ", управлявана от г-н Сеппо Хуриниаинен.

По време на престоя си младият предприемач се запознава с продуктите и стила на работа на неговия домакин.

Престоят в компанията на г-н Хуринаинен успява да промени значително възгледите на г-н Райков за това как успешно се управлява бизнес

Г-н Райков осъществява подробно проучване за възможностите за реализиране на продуктите и услугите на компанията на г-н Хуринаинен на българския пазар.

Двамата предприемачи считат обмяната на опит за ползотворна и че ще бъде основа за съвместно сътрудничество и  бъдещи общи проекти.

Тодор Райков – успешна история

Виж всички събития