На 17 Април 2013 г. в Ниш. Сърбия АБК и Cluster House подписаха меморандум за сътрудничество за организирането на IV Балканска – Черноморска клъстерна конференция „Дни на клъстерите 2013“, която ще се проведе в град София

17 Април 2013

На 17 Април 2013 г. Асоциацията на бизнес клъстерите и националната платформа за развитие на клъстерите в Ниш - Cluster  House подписаха меморандум за сътрудничество за организирането на IV Балканска – Черноморска клъстерна конференция „Дни на клъстерите 2013“ в гр. София.

Меморандумът за сътрудничество беше подписан от г-н Петър Статев, председател на Асоциацията на бизнес клъстерите и председател на ИКТ Клъстер  и г-жа Данка Милойкович, директор  на Cluster  House и председател на Националния съвет за клъстери в Сръбската Търговска Камара.

На срещата присъстваха г-н Венцислав Стоев - председател на клъстер Здравен туризъм – България, г-жа Анна Найденова - Мениджър проекти,  ИКТ Клъстер, г-н Дайан Вратонич - ръководител на работна група за създаване на Националния съвет за клъстери , г-н Игор Виатов, директор на AC клъстер Сърбия и г-н Горан Златкович -  Изпълнителен Директор на Cluster  House.

По време на срещата партньорите обсъдиха програмата на конференцията и организационните аспекти.
Фокусът на тазгодишната конференция ще бъде националната и регионалната политика на Балканите и Черноморския регион за подкрепа развитито на клъстери.
Планира се конференцията да се проведе на 31.10 – 1.11.2013 г. в град София и да включва пленарна сесия, борса, C2C срещи. На конференцията ще бъдат поканени най – успешните клъстерни мениджъри, представители на Европейската Комисия, отговорници за клъстерната политика, като се очаква събитието да привлече над 200 присъстващи от над 50 клъстери в региона.

Информация за конференцията ще бъде публикувана на http://daniklastera.clusterhouse.rs

Виж всички събития