Клъстерите в Европа ІІ – Мобилизиране на конкурентоспособни клъстери

27 Януари 2010
Клъстерите в Европа ІІ – Мобилизиране на конкурентоспособни клъстери

На 27-28 януари 2010 г. в Будапеща се проведе втората конференция посветена на клъстерите под наслов "Мобилизиране на конкурентоспособни клъстери". Конференцията имаше за цел да бъдат подобрени практиките в Централна Европа за развитието на клъстери в съответствие с препоръките на ЕС по политиката за клъстерите и добрите практики в Европа и Азия.

Освен представителите на Европейската комисия, своя опит в развитието на политиката в областта на клъстерите споделиха и участници от следните страни: Великобритания, Германия, Чешката република, Китай, Гърция, Япония, Русия. Председателят на ИКТ Клъстър г-н Петър Статев също направи презентация.

Виж всички събития