Тренингови семинари "Innovations in ICT Sector and Embedded Systems & Industrial Informatics"

2 Май 2012

ИКТ Клъстер и Фондация за Нов Български Университет организират семинар на тема "Innovations in ICT Sector and Embedded Systems & Industrial Informatics", в рамките на проект I3E, финансиран по програма Югоизточна Европа. Семинарът ще се проведе в различни градове на страната, като първият беше на 24 Април в Бургаски Свободен Университет, а на 25.04.2012 се проведе семинар и в Технически Университет - Варна. Предстоят семинарите в Русенски университет "Ангел Кънчев" на 08.05.2012, Национален Военен университет "Васил Левски", гр.Шумен на 09.05.2012 и Технически университет - Габрово на 10.05.2012.

Виж всички събития