Конфенеренция под мотото „Регионални възможности за растеж” се провде на 28 Юни 2011 г. в Измир, Турция.

28 Юни 2011

На 28 Юни 2011 г. в Измир, Турция се проведе конференция  „Регионални възможности за растеж” и многостранни бизнес срещи между технологични компании от страни от района на Югоизточна Европа и Турция.

Домакин на събитието бе Център за предприемачество и управленско развитие (Center for Entrepreneurship and Executive Development – CEED) и Регионален иновационен център за информационни технологиии електроника на Западна Анатолия (Western Anatolian Information and Electronics Regional Innovation Centre Project (BATI-BINOM)

Турция е най – бързо развиващия се пазар в региона. ИКТ и Електрониката представляват един от секторите с най – висок ръст в Турция, конкурентен на глобалния пазар.  Комбинацията от висока добавена стойност, иновации, креативност и задълбочени изследвания спомага турските компании да създават и развиват продукти, както за местния, така и за световните пазари.

Събитието събра 25 предприемачи от Косово, България, Словения, Румъния, Сърбия, Македония и Черна Гора, които да се срещнаст с 25 турски предприемачи и да започнат създаването на дълготрайни бизнес отношения. Следобедната сесия на 28 Юни предостави възможност за многостранни срещи между фирмите.

На форума бяха дискутирани следните теми:

  • Навлизане на турския пазар, как и какво да търсим?
  • Сътрудничество, намиране и избор на партньор
  • „Cloud computing” и новите възможности които предоставя за създаване на нови компании и укрепване и развитие на съществуващи бизеси.
  • „Мобилният” свят и как той ще промени всичко. Примери за бизнеси, внедряващи мобилни технологии;
  • Социалните медии и как могат да подпомогнат развитието на Вашия бизнес;
  • Електрониката и новите тенденции;

На събитието , със съдействието на ИКТ Клъстер, взеха участие представители на българските фирми Смартком – България АД, ЕТ Елексим – Георги Симеонов, Антиподес ООД, както и представител на Община Кърджали.

Конференцията и бизнес срещите предоставиха възможност пред българските фирми за бъдещо бизнес сътрудничество с турски компании:

  • Няколко компании проявяват интерес към последния проект за Google на фирма Антиподес,  реализиран върху Google App Engine с достъп от всички мобилни устройства. Очаква се създадените контакти да доведат до реализиране на бъдещи проекти в Турция.
  • Фирма Елексим успява да установи контакт с три турски компании със сходна дейност.
  • Смартком намери потенциални партньори и продължава преговорите с тях. Също така се коментира партньорство с политехниката в Измир, за общи R&D проекти.
Виж всички събития