ИКТ Клъстер проведe семинар-обучение по проекта I3E

4 Юни 2012

На 31 Май 2012 в център за образование и култура „Илиев”, Американски Университет в България се проведе семинар-обучение, организиран от ИКТ Клъстер по проект SEE I3E “Насърчаване на иновациите в сектора на индустриалната информатика и вградените компютърни системи чрез изграждане на мрежа за сътудничество”. На семинара присъстваха представители на фирми от ИТ сектора в България.

Събитието бе открито с презентация на г-ца Анна Найденова, която обобщи целите и резултатите от проекта I3E. Елисавета Гурова и Георги Петров от Фондация „За Нов Български университет” представиха съответно Методологическия наръчник за иновации и Стратегическия дневен ред за иновации. Г-н Петър Статев изнесе презентация на тема „Българската национална екосистема за подкрепа на иновации и конкурентоспособност” и представи клъстерите като основен инструмент за повишаване на конкурентоспособността.

Събитието завърши с дискусия между присъстващите.

Виж всички събития