Програмата Еразъм за млади предприемачи беше представена на младежки семинар "Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020"

1 Декември 2017
Програмата Еразъм за млади предприемачи беше представена на младежки семинар "Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020"

Тодор Митов - представител на ИКТ Клъстер бе поканен да направи представяне на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ на състоялия се младежки семинар „Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020“. Семинарът се състоя на 24-ти -26-ти ноември 2017 година в гр. Велико Търново. Събитието бе организирано от Представителството на Европейската Комисия В България В Сътрудничество с Институт за Икономическа Политика, като чрез конкурс бяха избрани 40 младежи на възраст 18-25 години от всички краища на България, които имат желание да стартират и развиват собствен бизнес. Семинарът има за цел да посрещне нарастващата нужда от насърчаване на предприемаческата култура сред младите хора в България, особено тези, които живеят и учат извън столицата. Обучението акцентира върху развие на техните качества и умения, необходими за успешното реализиране на предприемаческите им идеи. На 25.11.2017 Тодор Митов направи едночасова презентация  на програмата за подкрепа на начинаещите предприемачи, „Еразъм за млади предприемачи“, като представи всички ползи от участие и отговори на въпросите на аудиторията.

Покажи всички новини