DIGITAL SME се ангажира да обучи 5 000 специалисти в областта на ИКТ до 2019

2 Декември 2016

Европейската организация DIGITAL SME Alliance стартира нова кампания за подобряване на уменията в цифровизацията #DigitalSME4skills.
Оливър Грюн, председател на DIGITAL SME, както и софтуерен предприемач, заяви за инициативата при стартирането на Digital Skills and Job Coalition в присъствието на комисар Йотингер, вицепрезидент на Ansip и на белгийския заместник – министър председател Александър Де Кру.
На малките и средни предприятия в областта на цифровизацията, които се запишат за DigitalSME4skills ще им бъдат предоставени схеми за трудов стаж, а именно професионални стажове и обучения с цел подготовка на повече ИКТ специалисти. Основната целева група ще са ученици, студенти и млади практикуващи. Но също така, стажове ще се предлагат също на групи в неравностойно положение на населението, като например безработните, възрастните и хората с увреждания. Целта на кампанията е да се достигне до 5.000 ИКТ специалисти от 2019.

Повече за кампанията #DigitalSME4skills можете да намерите тук

Покажи всички новини