Туининг семинар по стандартизация се проведе на 25 - 26 януари 2018 в гр. София

30 Януари 2018
Туининг семинар по стандартизация се проведе на 25 - 26 януари 2018 в гр. София

На 25 – 26  Януари 2018 г. в Гранд Хотел София се състоя туининг семинар по стандартизация. Семинарът бе организиран от ИКТ Клъстер, Small Business Standards (SBS) и Европейския Телекомуникационен Институт за Стандартизация (ЕТСИ).

На събитието присъстваха представители и експерти от SBS, ЕТСИ, Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC), Европейската комисия, Френската асоциация по стандартизация, представители на университети, фирми и клъстери от ИКТ сектора в България и Балканско – Черноморския регион.

Основната цел на семинара бе повишаване на информираността на участниците за ИКТ стандартите и тяхната роля, функции, процес на подготовка и въздействието им върху конкурентоспособността на бизнеса.

Програмата на събитието включваше следните 4 модула:

-Процесът на изготвяне и прилагане на стандарти на Балканите;
-Процесът на изготвяне и прилагане на стандарти – Европейския контектс;
-Възможности на МСП да участват в процеса на създаване на стандарти - практически казуси и обмен на добри практики;
-Поглед в бъдещето – какво следва?;

Семинарът бе открит от г-жа Кристел Дейвидсън, Директор на SBS. Г-н Радек Мали, ръководител отдел, Главна дирекция "Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия", звено "Б.3 Стандарти за растеж", Европейска комисия, г-н Петър Статев, Председател на ИКТ Клъстер и проф. Владимир Пулков, заместник – председател на ЕТСИ

 Лектори на семинара бяха: г-н Хавиер Пиедноир (Директор „Външни отношения“ в ЕТСИ), г-жа Кристел Дейвидсън (Директор на SBS), г-жа  Ингрид Соетарт (CEN/CENELC),  г-н Радек Мали (ръководител отдел, Главна дирекция "Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия", звено "Б.3 Стандарти за растеж", Европейска комисия), г-н Петър Статев (Председател на ИКТ Клъстер), проф. Владимир Пулков (заместник – председател на ЕТСИ), г-н Ивелин Буров (председател на БДС), г-н Жан –Лууп Коммо (AFNOR – Френска асоциация за стандартизация), арх. Любомир Станиславов (Главен изпълнителен директор и член на борда на Аутомотив Клъстер България) и SBS експертите – г-н Георги Шарков,  г-н Емил Димитров, г-н Георги Бабинов и г-н Масимо Ванети.

В събитието участваха представители на фирми, ИКТ клъстери и ИКТ асоциации от България, Сърбия, Македония, Румъния, Гърция, Албания, Черна гора и Косово.

Събитието завърши с активна дискусия за предизвикателствата и възможностите пред партньорството между фирмите и клъстерите в областта на стандартизацията.

Презентации:

Сесия 1: Стандартизацията на Балканите;
-
арх. Любомир Станиславов (Главен изпълнителен директор и член на борда на Аутомотив Клъстер България)

Сесия 2: Процесът на изготвяне и прилагане на стандарти – Европейския контектс;
-
г-н Радек Мали (ръководител отдел, Главна дирекция "Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия", звено "Б.3 Стандарти за растеж", Европейска комисия)
- г-жа  Ингрид Соетарт (CEN/CENELC)

- г-н Хавиер Пиедноир (Директор „Външни отношения“ в ЕТСИ)

- г-жа Кристел Дейвидсън (Директор на SBS)

Сесия 3: Възможности на МСП да участват в процеса на създаване на стандарти - практически казуси и обмен на добри практики;
-
г-н Жан –Лууп Коммо (AFNOR – Френска асоциация за стандартизация)
- г-н Масимо Ванети (IoT експерт, oneM2M)

- г-н Емил Димитров (SBS експерт / ETSI TC TCCE)
- г-н Георги Шарков (SBS експерт / ETSI TC CYBER)

Сесия 4: Поглед в бъдещето – какво следва?
-
г-жа  Ингрид Соетарт (CEN/CENELC)
- г-н Хавиер Пиедноир (Директор „Външни отношения“ в ЕТСИ)

 

Покажи всички новини