Трета среща на партньорите по проект "Smart Factory Hub" - Щир, Австрия

11 Декември 2017
Трета среща на партньорите по проект "Smart Factory Hub"  - Щир, Австрия

В периода 6-7 декември 2017 г. в гр. Щир, Австрия се проведе третата среща на партньорите по проект “Smart Factory Hub“ финансиран по транснационална програма Дунав, по който фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“ е партньор. През първият ден от двудневната работна среща бе обсъдено изпълнението на проекта, на изминалите и настоящия работни пакети. Партньорите коментираха начини за развитие на изградената платформа за картографиране, както и представиха добри практики за имплементиране на умни технологии от компании занимаващи се с производство. През вторият ден консорциумът направи план за следващите стъпки от изпълнението на проекта и определи дата за следващата среща в Белград. На срещата присъства и представител на управляващия орган - г-н Мариус Николае, който даде висока оценка за едногодишното изпълнението на проекта.

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

Покажи всички новини