Семинар за стандартизация за мсп се проведе на 14 март 2016 в гр. София

18 Март 2016
Семинар за стандартизация за мсп се проведе на 14 март 2016 в гр. София

На 14.03.2016 г. в Парк Хотел Витоша се състоя семинар „Стандартизация за МСП“. Семинарът бе организиран от ИКТ Клъстер и  Small Business Standards (SBS) с методолoгическата подкрепа на Европейски Телекомуникационен Институт за Стандартизация (ЕТСИ).

На събитието присъстваха експерти от SBS, ETSI, Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC), Български институт за стандартизация, представители на университети, фирми и клъстери от ИКТ сектора в България и балканския регион.

Основната цел на семинара бе повишаване на информираността на участниците за ИКТ стандартите и тяхната роля, функции, процес на подготовка и въздействието им върху конкурентоспособността на бизнеса.

Програмата на събитието включваше следните 4 модула:

  • Стандартизация, предизвикателства и възможности пред МСП;
  • Стандартизация – ключов инструмент за ИКТ МСП;
  • Стандартизация и конкурентоспособност за МСП;
  • Обучение по стандартизация за ИКТ МСП;

Резултати от семинара:

  • Четирите университета – Нов Български Университет, Технически Университет – София, Университет в Скопие „ Св. Св. Кирил и Методи“, Технически Университет – Клуж – Напока и Технически Университет – София изразиха интереса си за създаването на бакалавърска и магистърска програма по стандартизация, базирана на методологията, представена  от  ЕТСИ. Представителите на университетите приеха предизвикателството да създадат и организират съответните курсове по стандартизация още тази есен.
  • Представителите на БДС, българските експерти в ЕТСИ и ИКТ Клъстер решиха да започнат по-тясно сътрудничество помежду си по въпросите дискутирани по време на семинара. 
  • Представителите на фирмите изразиха интерес към определени стандарти. ИКТ Клъстер ще им предостави необходимата информация и съдействие.

 

Презентации от семинара:

Education about Standardization for SMEs – Mr. Hermann Brand

The EU Regulatory Framework and the Role of Small Business Standards – Mrs. Christel Davidson

Trainings to SMEs on how to benefit from and why to participate in standardization - Mrs. Ingrid Soetaert

BDS role for Bulgarian SMEs in collaboration with universities - Mr. Ivelin Burov

Review Of Etsi Tc Attm - George Babinov

ETSI Technical Committee TCCE TETRA and Critical Communications Evolution - Mr. Emil Dimitrov

The Role And Goals Of The European Digital SME Alliance - Mr. Peter Statev

The experience of the Technical University of Sofia in education about standardization – Mrs. Milka Vincheva

Покажи всички новини