Регионална клъстерна среща 2017 в Будапеща

18 Септември 2017
Регионална клъстерна среща 2017 в Будапеща

Изпълнителният директор на ИКТ Клъстер – Анна Найденова взе участие в регионална среща между клъстери и бизнес. Срещата бе организирана по проект Black Sea Horizon и се състоя в хотел Данубис Галерт в Будапеща на 12ти септември 2017 година.

Основната цел на събитието беше да предостави форум за избрани заинтересовани страни за насърчаване  диалог между клъстерите от целевите региони - Европейския съюз и Черноморския регион - предоставяйки възможност за обмен на опит, добри практики, насърчаване на възможностите за сътрудничество, препоръки за разработването, управлението, функционирането и интернационализацията на клъстерите, основаващи се на научни изследвания.

Анна Найденова направи презентация представяйки ИКТ Клъстер и успешните между-секторни, между-клъстерни и междурегионални сътрудничества.

Покажи всички новини