Работна среща на водещите партньори на проекти финансирани по START програмата на дунавската стратегия.

1 Февруари 2016
Работна среща на водещите партньори на проекти финансирани по START програмата на дунавската стратегия.

Г-н Петър Статев и г-ца Aнна Найденова взеха участие в работна среща на водещите партньори на проекти финансирани по START програмата на дунавската стратегия, която се състоя на 26 януари 2016 във Виена, Австрия.

ИКТ Клъстер е водещ партньор по проект DANUBE ICT,  който има за цел създаването на устойчиво, стратегическо транс-национално партньорство между ИКТ Клъстерите от Балканите и Дунавския регион чрез създаването на обща стратегия за крос - клъстерно и крос-индустриално сътрудничество за развитие на МСП. 

Партньори в проекта са Фондация Клъстер информационни и комуникационни технологии, Войводина ИКТ Клъстер, ИКТ Клъстер - Черна гора и Клуж ИТ Kлъстер. В реализирането на проекта активно ще се включат и всички членове на Балканската и Черноморската мрежа на ИКТ Клъстерите.

Финансиран от:

 

Покажи всички новини