Проведе се първата среща на партньорите от GIVE

26 Октомври 2016
Проведе се първата среща на партньорите от GIVE
На 25 Октомври 2016 г. в Белград, Сърбия се проведе първата среща на партньорите от GIVE.  Събитието беше организирано с помощта на ICT NET. Основна дискутирана тема беше предстоящият конкурс по програма Хорзонт 2020, Cluster facilitated projects for new industrial value chain. Решено беше да се разпише проект за по – тясно сътрудничество между клъстерите и фирмите от ИКТ и автомобилната индустрия.  На срещата присъстваха и партьори от Автомобилните клъстери от България и Сърбия, както и ИКТ Клъстер Централна Сърбия.  Гостите подписаха  мемурандума за клъстерно стратегическо партьорство и станаха част от  GIVE .
Покажи всички новини