Изпълнителният директор на ИКТ Клъстер взе участие в Европейската клъстерна конференция 2016 и Европейските клъстерни срещи

5 Декември 2016

На 30 ноември 2016 година, в навечерието на Европейската клъстерна конференция 2016 „Clusters 4.0”, European Cluster Collaboration Platform организира европейски клъстерни срещи. Над 300 клъстерни мениджъри и лица отговорни за клъстерните политики, сред които и изпълнителният директор на ИКТ Клъстер, Анна Найденова, имаха възможност в кратки срещи да обменят опит и да обсъдят бъдещото развитие на Европейската клъстерна политика.
През следващите два дни, 1-2 декември 2016, се състоя петата Eвропейска клъстерна конференция, която тази година беше фокусирана върху темата „Клъстерите 4.0”. Анна Найденова, изпълнителен директор на ИКТ Клъстер участва в конференцията, заедно с представители на партньорски организации от „Балканската и черноморска мрежа на ИКТ клъстерите”: Красимира Шиндарова - „Български клъстер телекомуникации”, Стелиан Брат – „Cluj IT Cluster”, Милан Солая – „Vojvodina ICT Cluster” и Петър Индовски от македонския клъстер „MACES”.
Госпожа Найденова беше “hard talk” говорител в панела „Clusters facilitating new cross-sectoral value chains”.
За повече информация за Европейската клъстерна конференция 2016, говорители и презентации – http://clusterconference2016.eu/documentation.jsp
Видео от конференцията – https://vimeo.com/194036247

Покажи всички новини