Състоя се конференция “Индустриалната и цифрова трансформация: страхове и надежди“

24 Октомври 2018

На 19.10.2018 г. в София Тех Парк, Иновационен Център България се проведе конференцията “Индустриалната и цифрова трансформация: страхове и надежди“.  Събитието бе организирано от ИКТ Клъстер в рамките на проект   Smart Factory Hub, финансиран по програма Дунав. Конференцията събра представители на иновативни компании, производствени предприятия, университети, клъстери, държавна администрация и научно – изследователски центрове от България, Балканите и Централна Европа. 

Иновативни български компании представиха своите решения и добри практики за цифровизация на предприятията пред участници от  10 европейски държави -Словения, Румъния, Хърватия, Германия, Австрия, Чешка република, Словакия, Унгария, Сърбия, България. На конференцията бяха демонстрирани български технологии за оптимизация и цифровизация на водния сектор, производсвения сектор,  интелигентно събиране на отпадъци, системи за предотвратяване на пожари, интелигентни сгради и др, както и 11 интелигентни решения от Чешка Република. Също така бяха представени услугите, които Центърът за върхови постижения към Технически Университет София и High Performance Computing Laboratory в София Тех Парк предоставя на бизнеса.

Тодор Митов представи пред участниците възможностите, които проект Smart factory Hub предоставя на предприятията за оптимизация на техните производствени процеси. Петър Статев презентира визията и бъдещото развитие на Български Технологичен и Иновационен Център – DigiTech 4.0

Събитието завърши с кръгла маса, на която представители на бизнеса, академията,  неправителствения сектор, Министерство на икономиката, ОП Иновации и конкурентоспособност, ОП Развитие на Човешките Ресурси и PwC обсъдиха бъдещата стратегия на България и инструментите през бъдещия програмен период за подкрепа на цифровизацията на малките и средни предприятия.

Всички презентации от събитието може да намерите на следния линк: Презентации “Индустриалната и цифрова трансформация: страхове и надежди“

Покажи всички новини