Годишната среща на „Балканската и черноморска мрежа на ИКТ Клъстерите” в Будва, Черна гора, от 28 – 30 септември 2016 г.

3 Октомври 2016
 Годишната среща на „Балканската и черноморска мрежа на ИКТ Клъстерите” в Будва, Черна гора, от 28 – 30 септември 2016 г.
На 28 - 30 септември 2016р в Будва се проведе годишната среща на „Балканската и черноморска мрежа на ИКТ Клъстерите”, като част от изложението Infofest.  На събитието присъстваха представители на членовете на мрежата, гости от Косово и Грузия, като и представители на новите кандидат членове - ICT Cluster Odessa,  MACES, CBIT Ukraine. Един от основните въпроси, по време на срещата беше председателството на мрежата през 2017. Членовете грасуваха за кандитадурата на сръбските клъстери да председателства следващата година.
Покажи всички новини