Екипът на ИКТ Клъстер премина втората част от обучението за клъстерни мениджери

23 Юни 2017
Екипът на ИКТ Клъстер премина втората част от обучението за клъстерни мениджери
Екипът на ИКТ Клъстер беше един от 10-те клъстера, които взеха участие във второ клъстерно обучение на тема „Обучение за клъстерни мениджъри - изграждане на българските клъстери “, което се състоя на 21-22 юни 2017 в Хотел Хилтън, София. Обучението бе организирано от. Обучението беше организирано от Иновации Норвегия, съвместно с Асоциацията на бизнес клъстерите, със съдействието на Enterprise Europe network. Обучителният екип беше съсътавен изцяло от норвежки експерти: господин Олав Бардален – специален съветник по въпросите на клъстерните мрежи към Иновации Норвегия, господин Тор-Арни Белика – водещ експерт по иновативен мениджмънт и бенчмаркинг специалист на Европейският Секретариат за Клъстерен Анализ (ESCA), господин Ейвинд Петершаген – програмен мениджър в Норвежките клъстерни програми Арена и Норвежките центрове за експертиза (NCE), и госпожа Хеге Окланд – клъстерен мениджър. Лекторите представиха конкретни примери и добри практики от развитието на клъстерните организации в Норвегия, насоки в интернационализацията и управлението на клъстерите, както и основни въпроси от областта на бенчмаркинга и сертифицирането на клъстерите с етикет от Европейският Секретариат за Клъстерен Анализ. Обучението беше с практическа насоченост, изцяло предназначено за клъстерни мениджъри на развиващи се и развити клъстери. На всички участници бяха връчени сертификати
Покажи всички новини